Prostě a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám. Přestože sv. Rita z Cassie byla součástí panteonu katolických svatých, stala se příkladem pro všechny křesťany…

A právě proto, že byla požehnaná, aby nesla znamení Ježíše, píše Stiriactuale. Žila na konci čtrnáctého a v první polovině 15. století, hned po smrti byla uctívána jako svatá. Rita z Cassie byla blahořečena až v roce 1628 a v roce 1900 byla prohlášena za svatou.

Pokračování na další straně …