Najbežnejším spôsobom, ako uvoľniť zabehnuté jedlo v hrdle, je pobúchanie po chrbte. To pozná zrejmé každý. Ak však nepomôže búchanie po chrbte, existujú efektívnejšie spôsoby…

Pri jednom z nich je potrebné zozadu pristúpiť k človeku, ktorý sa dusí, obchytiť ho rukami, spojenými dlaňami chytiť za brucho tesne nad pupkom a prudkým stlačením, prípadne až nadvihnutím, sa pokúsiť uvoľniť dýchanie. Čo ale urobiť, ak je človek v danej chvíli úplne sám a nemá mu kto pomôcť?

Pokračovanie na ďalšej strane …