Veľryby sú krásne a predovšetkým veľmi ohrozené morské cicavce, ktorí vďaka zásahom človeka a zmene prírodných podmienok rýchlo ubúdajú z našich oceánov…

O to väčšia škoda je, keď uhynie dvadsaťdva kusov týchto obrov naraz. Vďaka takejto tragédii sme však mali jedinečnú možnosť urobiť objav, ktorý vás zaiste šokuje a nad ktorým by sa mal každý zamyslieť.

Veľryba patrí medzi vôbec najväčšie zvieratá na našej planéte. Napriek svojim obrím rozmerom sa živí len planktónom, čo sú mikroskopické morské živočíchy pasívne sa vznášajúce vo vodnom prostredí. Veľryby planktón cedis z vody a následne prehĺtajú. Z tohto dôvodu tiež pre svoj život potrebujú oceány bez znečistenia, najmä odpadov neprírodného pôvodu, ktorý produkujú ľudia.

Pokračovanie na ďalšej strane …